Nederlandse Vereniging

Berger Blanc Suisse

Hondensporten

Sportinfo

Puppycursus

foto: of the Angelspirit

Natuurlijk kunt u in een boek lezen hoe u een pup moet opvoeden, maar het is veel leuker om naar een puppycursus te gaan. Bovendien heeft dat een aantal voordelen.

Zo kan uw hondje kennismaken met pups van andere rassen: een Bouvier-pup is nu eenmaal groter en "lomper" dan een Pekingees-pup. Op deze manier leren de honden met elkaar omgaan zonder dat er onbedoeld de brute kracht van volwassen honden aan te pas komt. Daarnaast kunt u op de puppycursus met andere eigenaren ervaringen uitwisselen.

Op de cursus leert u hoe u spelenderwijs het jonge hondje een aantal basisvaardigheden kunt bijbrengen zoals zitten, liggen, komen, netjes meelopen zonder te trekken en tandjes laten zien.

Verder kunt u op de puppycursus alle vragen stellen die in de loop van de week bij u opkomen. Van dingen over de voeding, zindelijk maken, vernielzuchtig gedrag, alleen laten tot aan hoe lang de jonge hond per dag uitgelaten mag worden.

Samen met de instructeur kunt u vroegtijdig gedrag onderkennen dat later tot problemen zou kunnen leiden en dit met zachte hand in goede banen leiden.

Bron: RvB

 

 

Agility -Behendigheid

Behendigheid

Foto: Miriamsfotos

Agility, of behendigheid, is een actiespel waar het plezier van hond en baas voorop staat. Agility is een hondensport waarin een hond met zijn geleider een parcours met hindernissen moet afleggen, als het op wedstrijd niveau wordt gedaan: in zo kort mogelijke tijd.

Het concept is gebaseerd op een springparcours uit de paardensport, waarin elementen van gehoorzaamheid (obedience) zijn ingebouwd.

Sinds de presentatie op Crufts 1978, is agility overal enthousiast ontvangen en wereldwijd tot bloei gekomen. Bij ons is de sport in het begin aangeduid als behendigheid, maar om de internationale aansluiting te maken is men hier overgeschakeld op het wereldwijd gebruikte begrip agility.

Het bijzondere aan agility is de standaardisatie; wereldwijd wordt met dezelfde regels en hindernissen gewerkt. De FCI organiseert sinds 1996 een Wereldkampioenschap Agility.

In Nederland is de reglementering en de organisatie van de landelijke competitie in handen van Cynophilia. Jaarlijks vinden er door het hele land wedstrijden plaats.

Trainen voor agility kan bij de meeste kynologenclubs. Agility is een positieve bezigheid voor alle honden die plezier hebben in bewegen en in samenwerken met hun baas. Ras is feitelijk onbelangrijk, al hebben sommige rassen qua aanleg en bouw meer in huis om op dit terrein te schitteren dan andere.

Daarom vinden de wedstrijden plaats in de categorieën grote, middel en kleine honden en in drie klassen, zodat elk ras op z’n eigen niveau de top kan bereiken.

Overigens doet niet elke hond die voor agility wordt getraind mee aan de competitie. Het leuke van agility is dat deze sport ook puur recreatief kan worden bedreven, als een ideale manier van sportief bezig zijn met je hond.

Bron: RvB

Flyball

Flyall

Foto: Frecor

Flyball is een sport waar plezier met de hond voorop staat. Een wedstrijd bestaat uit 2 teams die tegen elkaar strijden wie het eerst (op tijd dus) foutloos weer binnen is.

De twee teams bestaan uit minimaal 6 honden waarbij per wedstrijd 4 honden worden ingezet. In Nederland mogen niet meer dan 2 honden van hetzelfde ras zijn (in tegenstelling tot andere ons omringende landen, waarbij teams wel mogen bestaan uit honden van hetzelfde ras).

Het is de bedoeling dat er tweemaal een race gelopen wordt.

Tijdens de wedstrijd moeten de honden één voor één over 4 hindernissen heen naar het flyball apparaat rennen, de bal zien te krijgen door met hun poot op de voet pedaal te stappen, en weer met de bal terug rennen over de vier hindernissen heen.

De honden zullen dus één voor één een bal gaan halen uit het apparaat. Wanneer een hond terug keert bij de groep zal hij worden opgevangen en wordt de volgende hond uitgestuurd. Maakt de hond een fout (bijvoorbeeld een weigering of het laten vallen van de bal) dan moet de hond weer achter aan sluiten en nogmaals het parcours rennen.

Bron:RvB

Speuren voor werkhonden

 
 
foto: of the Angelspirit

Speuren is een vaardigheid waar alle honden over beschikken: een hondenneus kan fenomenale dingen en speuren hoeft een hond niet te leren. Maar er is wel verschil tussen honden. Voor de geschiktheid van de hond om speuren als sport (of werk) uit te oefenen is het ook belangrijk of de hond gemotiveerd is om volgens opdracht een spoor uit te werken. Is dat het geval dan kun je voor speuren gaan trainen.

Speuren als sport is er voor werkhonden en voor jachthonden.

Speuren voor werkhonden

Speuren voor werkhonden wordt beoefend als zelfstandige sport, aangeduid met de afkorting ‘SpH’, maar speuren maakt ook deel uit van het IPO-programma. In deze vorm is het iets voor de rassen die worden aangeduid als werkhonden.

De discipline Speurhond (SpH) wordt in twee niveaus geëxamineerd, I en II. Bij II zijn de eisen zwaarder dan bij I.

Bij SpH moet de hond een lang, ongeveer drie uur oud spoor uitwerken, met diverse hoeken, meerdere voorwerpen die de hond moet aanwijzen of apporteren, en verleidingssporen die moeten worden genegeerd.

Reddingshond
Bij het reddingshondenwerk wordt ook gespeurd, maar dan op een andere manier: nu gaat het er om slachtoffers te vinden. 
Op een examen moeten op verschillende niveaus opdrachten op buitenterrein en in puin worden uitgewerkt. Het trainen gebeurt bij gespecialiseerde verenigingen, die zich ook meestal daadwerkelijk met speuren in noodsituaties bezighouden.

Bron:RvB

 

 

IPO (Internationale Prüfungs Ordnung)

foto: of the Angelspirit

IPO bestaat uit de onderdelen A, B en C, respectievelijk speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk, en wordt getraind op drie niveaus, I, II en III. 
Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor - dat op niveau I de voetstappen van zijn geleider zijn, bij II en III van een vreemde - kan uitwerken. Daarbij moet hij op het spoor achtergelaten voorwerpen met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren, en een verleidingsspoor negeren.
Het appèlgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder los volgen in verschillende tempo’s, staan, zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel, vooruit sturen en apporteren, met terugkomen ook over hindernissen (haag en klimschutting). 

Het verdedigingswerk omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de ‘boef’ oftewel de pakwerker, het begeleiden van lopend verplaatsen van de pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt.
De drie onderdelen komen bij alle drie examens voor, in opklimmende mate van moeilijkheid.

Brond: RvB

GEDRAG & GEHOORZAAMHEID (G&G)

foto: C. Mennega 

Bij het programma Gedrag & Gehoorzaamheid (G&G) ligt het accent op een hoge graad van gehoorzaamheid. Het programma kent vier niveaus: beginners, 1, 2 en 3, waarbij het hoogste niveau, G&G-3, overeenkomt met het internationale Obedience-programma van de FCI.

G&G is tot een tak van hondensport uitgegroeid, waaraan veel verschillende rassen meedoen.

Het G&G programma is opgebouwd op oefeningen als

volgen aan de lijn en los volgen

 • komen op bevel met extra opdrachten
 • afgaan (liggen) tijdens het volgen
 • terugzenden
 • appèloefeningen op afstand
 • een hoogtesprong
 • sorteren en apporteren

Per niveau worden de opdrachten gecompliceerder en moet de uitvoering perfecter zijn om aan de norm te voldoen.

Trainingen voor G&G worden aangeboden door diverse regionale kynologenclubs. Niet iedere vereniging die G&G in zijn aanbod heeft organiseert cursussen op elk niveau.

Bron RvB.

Verkeerszekere Hond (VZH)/Begeleidingshond (BH)

Foto: the Wanderers

Bij de training Verkeerszekere Hond/Begeleidingshond leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. De opleiding wordt afgenomen door keurmeesters opgeleid door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en volgens het examenreglement van deze Commissie.

Het halen van het diploma VZH is de bekroning van een opleiding gehoorzaamheid voor alle rassen.

Voor de FCI-werkhondenrassen is het VZH-diploma de toelatingseis om aan de gespecialiseerde werkhondentrainingen als IPO en Speurhond te kunnen beginnen.

Het programma VZH bestaat uit gehoorzaamheidsoefeningen op het veld en een praktijkgedeelte.

 • De gehoorzaamheidsoefeningen:
 • aan de lijn en los volgen;
 • zitten tijdens los volgen;
 • afliggen;
 • komen op bevel;
 • afliggen met afleiding.

Het praktijkgedeelte omvat een aantal oefeningen uitgevoerd op de openbare weg in matig drukke situaties. Hierbij worden gehoorzaamheid en gedrag  getest in gebruikelijke situaties in het verkeer en in moeilijkere en in onaangename situaties. Verder wordt gekeken naar de reactie van de hond ten opzichte van andere honden en op het voor korte tijd alleen gelaten worden.

Bron: RvB

 

Uithoudingsvermogen (UV) 

Foto: the Wanderers

Met de Uithoudingsvermogenproef (UV) kan een hond aantonen de lichamelijke en geestelijke eigenschappen te bezitten waarover een werkhond voor de praktijk of voor de fokkerij van werkhonden moet bezitten.

Maar niet alleen honden van de door de FCI aangemerkte werkhondenrassen kunnen aan de UV training en het examen meedoen. Alle rassen zijn welkom, als is het duidelijk dat de hond er wel de constitutie voor hebben moet, en uiteraard de conditie.

De proef bestaat uit een loopoefening en een gehoorzaamheidsoefening. Het lopen bestaat uit 20 kilometer, af te leggen naast de fiets op een snelheid van 12-15 kilometer per uur. In deze rit zijn twee rustpauzes opgenomen waarin de keurmeester de hond nakijkt op vermoeidheidsverschijnselen en op de conditie van de voetzolen. Na nog een rustpauze moet de gehoorzaamheidsoefening, die bestaat uit los volgen, worden afgelegd.

Verschillende kynologenclubs bieden UV training aan waarin men schematisch de afstanden naast de fiets opvoert. Trainen voor de UV proef is absoluut noodzakelijk, een ongetrainde hond kan de proef onmogelijk volbrengen.

Bron: RvB

 

Erkend door:

fci logo

Laatste Nieuws